หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ข้อมูลบุคลากร   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   ปฏิทินกิจกรรม   |   จัดการฐานข้อมูล  
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน       ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี       ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม       อบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารการตลาดเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ“ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 7-8 ส.ค. 2557       ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมฯ ณ บ้านคำไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 21 - 22 กรกฎาคม 2557       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโดยใช้สถิติแบบหลายตัวแปร (Multivariate)ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี       ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี       กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557       รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557     
     ข้อมูลสาขาวิชาการตลาด
  ประวัติสาขาวิชาการตลาด
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ติดต่อเรา
     หลักสูตรที่เปิดสอน
  ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
  ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี (เทียบโอนรายวิชา)
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี
     ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  โครงสร้างหลักสูตร ป.ตรี 4 ปี
  แผนการเรียน ป.ตรี 4 ปี
     ระดับปริญญาตรี 2 ปี
  โครงสร้างหลักสูตร ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
  แผนการเรียน ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
     ระดับ ปวส.
  โครงสร้างหลักสูตร ปวส.
  แผนการเรียน ปวส.
     ศิษย์เก่าการตลาด
     ลิงค์คณะ
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมเกษตร
     หน่วยงานในวิทยาเขต
  สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิจัยและพัฒนา
  งานบริหารแผนและการคลัง
  งานบริหารงานบุคคล
     ลิงค์วิทยาเขต
  ศูนย์กลาง มทร. อีสาน (นครราชสีมา)
  วิทยาเขตขอนแก่น
  วิทยาเขตสกลนคร
  วิทยาเขตสุรินทร์
       ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 921)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557 (อ่าน : 1,007)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรง (รอบสอง) รับสมัครถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (อ่าน : 787)
 
       ข่าวอบรม/สัมนา
อบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารการตลาดเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ“ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 7-8 ส.ค. 2557 (อ่าน : 871)
อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารการตลาดฯ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ...
       ข่าวกิจกรรมสาขาการตลาด
ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมฯ ณ บ้านคำไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 21 - 22 กรกฎาคม 2557 (อ่าน : 1,133)
บริการวิชาการ บ้านคำไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโดยใช้สถิติแบบหลายตัวแปร (Multivariate)ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์  (อ่าน : 1,242)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโดยใช้สถิติแบบหลายตัวแปร (Multivariate)ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ...
       ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน (อ่าน : 839)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ...
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน : 867)
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม (อ่าน : 867)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานฯ สายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน : 1,034)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ...
ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน : 745)
ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ...
 
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  19
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  250
 เยี่ยมชมปีนี้ :  4,846
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  543,991
 IP :  54.234.228.185
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2555

ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมฯ ณ บ้านคำไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 21 - 22 กรกฎาคม 2557
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโดยใช้สถิติแบบหลายตัวแปร (Multivariate)ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....